Kodlama ve Robotik Derslerimiz Başlıyor

Home / HABERLER / Kodlama ve Robotik Derslerimiz Başlıyor
Kodlama ve Robotik Derslerimiz Başlıyor

Kodlama ve Robotik Derslerimiz Başlıyor

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri giderek daha fazla hayatımızda yer almaktadır. Bu teknolojiler sadece endüstride değil günlük hayatında bir parçası haline gelmiştir. Bu yüzden temel seviyede bilgi okuryazarlığı her kes için önemli görülmektedir. Gelecek kuşakların ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin nasıl çalıştığını anlamaları ise temel bir beceri olarak kabul edilmektedir.

ROBOTİK

<> Bilimi soyut bir kavram olmaktan kurtarır. Bilimsel çalışmaları elle tutulur, heyecan verici, bir araca dönüştürür.

<> Bilimi gerçek hayata ait problemleri çözmek için kullanmalarını sağlayarak merak etmeyi, çözüm bulmayı öğretir, soru sorma özgüveni kazandırır.

<> Mühendislik, teknoloji ve yazılım ile ilgili deneyim ve keşifler yaşayarak bilimden heyecan duymalarını sağlar.

KODLAMA

Öncelikle “Kodlama” olarak tanımlanan eğitimin temel amacı herkesi programcı yapmak değildir. Bilgi ve İletişim teknolojileri alanında çalışacak birçok kişiye ihtiyaç duyulduğu bir gerçek olsa da “Kodlama” eğitimi ile anlatılmaya çalışan bunun ötesinde bir şeydir ve öncelikli amacı yalnızca yazılım mühendisi yetiştirmek değildir.
Okullarda öğrencilere sadece okuma-yazma öğretilmez. Bunun ötesinde analiz yapabilmelerini ve araştırma yapmalarını isteyen metinler yazmaları da istenir. Benzer şekilde fizik eğitimi sadece karanlık madde araştırmaları için mühendis yetiştirmek içinde yapılmaz. Bu ve benzeri konular öğrencelerin içinde yaşadıkları dünyayı anlamaları ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için öğretilmektedir.
Benzer şekilde “kodlama” öğretmek öğrencilerin bir sonraki oyunu veya cep telefonu uygulamasını yazmaları için kazandırılacak bir beceri değildir. Bilgisayar bilimlerini öğrenmek öğrencilerin problem çözme için sistemli düşünme becerilerini geliştirmelerine, mantıksal çıkarımda bulunmalarına ve kendilerini daha iyi bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olmak için öğretilmektedir.